ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Η εταιρεία «MONDELEZ Europe Services GmbH-Υποκατάστημα Ελλάδας» η οποία παρέχει υπηρεσίες προώθησης (marketing) των προϊόντων «Lacta» (εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια Εταιρεία»), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.lactastories.gr την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο “Mικρές Ιστορίες, Μεγάλης Αγάπης” (εφεξής «Ενέργεια»).

Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων. Αν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της Ενέργειας, οφείλει να μην προχωρήσει στη διαδικασία συμμετοχής.

Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές των παρόντων όρων και, εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας, τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την Ενέργεια ανά πάσα στιγμή και χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των χρηστών.

Λίγα Λόγια για την Ενέργεια:

Η Εφαρμογή είναι προσβάσιμη τόσο από mobile συσκευές, όσο και από υπολογιστή και το μόνο που προϋποθέτει, είναι α) η κατοχή του μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού ανά συσκευασία προϊόντος και β) σύνδεση στο Internet.

Στην ενέργεια συμμετέχει αποκλειστικά και μόνο η συλλεκτική συσκευασία Lacta 85g με το logo «Μικρές Ιστορίες Μεγάλης Αγάπης», η οποία, στο εσωτερικό της μέρος φέρει το μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό ο οποίος παρέχει στο χρήστη πρόσβαση σε ένα επεισόδιο της νέας διαδικτυακής σειράς «Μικρές Ιστορίες, Μεγάλης Αγάπης». Ειδικότερα:

Κάθε συσκευασία Lacta που συμμετέχει στην Ενέργεια, ως ανωτέρω, θα παραπέμπει στον ιστότοπο www.lactastories.gr με τρέιλερ της νέας διαδικτυακής σειράς "Μικρές Ιστορίες, Μεγάλης Αγάπης" .

Ο κωδικός που υπάρχει σε κάθε συμμετέχουσα συσκευασία «Lacta» και είναι τυπωμένος στο εσωτερικό της συσκευασίας είναι μοναδικός και μπορεί να «ξεκλειδώσει» μόνο ένα από τα τρία επεισόδια, προκειμένου ο χρήστης να το δει ολόκληρο.

Αφού χρησιμοποιηθεί ο κωδικός για το ξεκλείδωμα οποιουδήποτε εκ των τριών επεισοδίων, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να δει μόνο το επεισόδιο που έχει επιλέξει όσες φορές επιθυμεί, ενώ για να παρακολουθήσει άλλο επεισόδιο απαιτείται η υποβολή νέου μοναδικού κωδικού που μπορεί να βρει σε άλλη συμμετέχουσα συσκευασία «Lacta».

Κάθε κωδικός δίνει στον καταναλωτή το δικαίωμα, εκτός από το να δει την ιστορία μικρού μήκους, να μπορέσει να παραθέσει ένα προσωποποιημένο μήνυμα στο τέλος της ιστορίας και να το μοιραστεί με ένα αγαπημένο του πρόσωπο.

Το μήνυμα μπορεί να αποτελείται από κείμενο ή/και φωτογραφία. Με την ολοκλήρωση και προσθήκη του μηνύματος, θα δημιουργείται αυτόματα μία διεύθυνση URL την οποία ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να αποστείλει στον αποδέκτη του μηνύματος αντιγράφοντάς την ολόκληρη και προωθώντας την στον παραλήπτη με οποιοδήποτε τρόπο ο ίδιος επιθυμεί (λ.χ. με e-mail, με sms, μέσω λοιπών εφαρμογών κλπ.), ώστε ο τελευταίος να λάβει το σχετικό μήνυμα και να αποκτήσει πρόσβαση στο εν λόγω επεισόδιο. Η διαδικασία αποστολής της διεύθυνσης URL λαμβάνει χώρα εκτός του περιβάλλοντος του ιστοτόπου www.lactastories.gr και, ως εκ τούτου, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν λαμβάνει γνώση του προσώπου του παραλήπτη.

Η διαδικασία δημιουργίας και αποστολής προσωποποιημένου μηνύματος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μία φόρα, προς έναν αποδέκτη παρέχοντας στον αποδέκτη το δικαίωμα πρόσβασης αποκλειστικά και μόνο στο επεισόδιο που ο αρχικός χρήστης έχει «ξεκλειδώσει» με τη χρήση του κωδικού που διαθέτει και έχει παρακολουθήσει. Σε περίπτωση που ο χρήστης ή ο αποδέκτης επιθυμούν να παρακολουθήσουν και άλλο επεισόδιο απαιτείται η κατοχή έτερου μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού που θα βρουν σε άλλη συσκευασία.

Αυτός ο σύνδεσμος με τη διεύθυνση URL, θα λειτουργεί μόνο στη συγκεκριμένη συσκευή που ο αποδέκτης θα το ανοίξει και θα το αναπαράγει για πρώτη φορά και δεν μπορεί να προωθηθεί σε ή αναπαραχθεί από άλλες συσκευές.

Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια δεν απαιτείται αγορά προϊόντος της Διοργανώτριας. Οι καταναλωτές μπορούν να συμμετέχουν με τη δωρεάν λήψη μιας συσκευασίας «Lacta», από τα γραφεία της Mondelez Europe Services GmbH - Παράρτημα Ελλάδος, οδός Αριστοτέλους 19-21, Μεταμόρφωση. Κάθε καταναλωτής μπορεί να λάβει μόνον μία συσκευασία δωρεάν με τυχαία διανομή. Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται μέχρι εξάντηλησης των αποθεμάτων.

Επιτρεπόμενη Χρήση

Οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια χρήστες αποδέχονται τους Όρους Χρήσης και αναλαμβάνουν να αποζημιώνουν την Εταιρεία έναντι αξιώσεων τρίτων, που θα προέλθουν από τυχόν παραβίαση των Όρων Χρήσης. Η χρήση του site επιτρέπεται μόνο για νόμιμους σκοπούς και σε καμία περίπτωση για την πρόκληση βλάβης σε άλλα πρόσωπα. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει ότι οι χρήστες αναγνωρίζουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι :

α) οι αναρτήσεις τους και οι προσθήκες δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά απόρρητα ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή την προσωπικότητα τρίτων, δικαίωμα επί της προσωπικότητας. Σε περίπτωση εμφάνισης προσώπου, διασφαλίζουν ότι έχουν την απόλυτη έγκριση του προσώπου για την ανάρτηση της φωτογραφίας του και είναι οι μόνοι υπεύθυνοι σε περίπτωση οιασδήποτε αξιώσεως οποιουδήποτε έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Η Διοργανώτρια δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που δημιουργούν, αναρτούν, δημοσιεύουν, υποβάλλουν και αποστέλλουν οι χρήστες του Ιστοτόπου σε οποιονδήποτε τρίτο, ούτε δύναται να ελέγξει την εγκυρότητα, νομιμότητα, ακρίβεια ή πληρότητα αυτού.

β) Η ανάρτηση, απειλητικών, δυσφημιστικών, προσβλητικών, άσεμνων, προκλητικών, πορνογραφικών ή εμπαθών ή εν γένει αντικείμενων στο νόμο ή στα χρηστά ήθη μηνυμάτων κατά οποιουδήποτε προσώπου, ή οποιουδήποτε άλλου υλικού μπορεί να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές που συνιστούν ποινικό αδίκημα, παράνομη πράξη ή εν γένει πράξη που αντίκειται στα χρηστά ήθη, ή μπορούν να προκαλέσουν την έγερση άλλων αξιώσεων ή να παραβιάζουν το νόμο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα διαγράφονται αμέσως μόλις η Διοργανώτρια Εταιρεία λάβει γνώση του περιεχομένου αυτού, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς περαιτέρω ενημέρωση του χρήστη, μη αποκλειομένης της δυνατότητας της Διοργανώτριας για την αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας της κατά οποιουδήποτε υπευθύνου σε κάθε περίπτωση.

γ) Περιεχόμενο που προσβάλλει την εικόνα ή/και τη φήμη της Διοργανώτριας Εταιρείας ή τα χρητά ήθη, έχουν περιεχόμενο παράνομο ή ανήθικο ή υβριστικό ή δυσφημιστικό, θίγουν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου, προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου θα κρίνεται ακατάλληλο και θα απορρίπτεται αμέσως μόλις η Διοργανώτρια λάβει γνώση αυτού, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να υποχρεούται η Εταιρία να αιτιολογήσει την επιλογή της αυτή, μη αποκλειομένης της δυνατότητας της Διοργανώτριας για την έγερση αξιώσεων προς αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας της.

δ) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τις σχετικές απαραίτητες άδειες των εικονιζόμενων στις φωτογραφίες ή των αναφερόμενων σε κείμενα. Επιπλέον, πριν την καταχώρηση της συμμετοχής τους, οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν λάβει την συναίνεση για την με οιονδήποτε τρόπο χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και την πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής από όσους συμμετέχουν στο φωτογραφικό υλικό ή στους οποίους αναφέρονται τα κείμενα που καταχωρούν, και ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια Εταιρεία για κάθε σχετική ζημιά που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν. Η Διοργανωτρια ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση οποιασδήποτε αξίωσης τρίτου για την κοινολόγηση, δημοσίευση, ανάρτηση από τον χρήστη οποιουδήποτε προσωπικού του δεδομένου.

ε) Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Ενέργειας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους της σελίδας www.lactastories.gr και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην ιστοσελίδα της Ενέργειας με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής Ενέργειας.

στ) Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε χρήστης της Εφαρμογής παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό της Διοργανώτριας Εταιρείας ή τους παρόντες όρους με αντικανονικές ενέργειες, ρητά συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της περίπτωσης εισαγωγής μη υπαρκτών κωδικών ή πολλαπλής εισαγωγής του ίδιου κωδικού κλπ., η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

ζ) Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια, ενώ σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται ή για οιοδήποτε σφάλμα, δυσφήμιση, συκοφαντία, παράλειψη, ψευδολογία, παραπληροφόρηση, πορνογραφία, αισχρολογία, έκφραση εμπάθειας, κίνδυνο, παρανομία ή ανακρίβεια που πιθανώς εμπεριέχεται σε κάθε τέτοια πληροφορία που δημιουργείται από οποιονδήποτε χρήστη μέσω της Εφαρμογής μας. Η Εταιρεία θα σεβαστεί κάθε νόμιμη διαδικασία και κάθε τυχόν απόφαση Δικαστηρίου, που θα την διατάσσει να αποκαλύψει τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες για την ταυτότητα οιουδήποτε ανεβάζει πληροφορίες ή υλικό κατά παράβαση των παρόντων Όρων. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να αποκαλύψει τέτοιες πληροφορίες σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο για την προστασία δικαιωμάτων, της περιουσίας ή προσωπικής ασφάλειας της Εταιρεία των πελατών της ή του κοινού, καθώς και για σκοπούς συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία αλλά και για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων και δικαιωμάτων της.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο της Ενέργειας η Διοργανώτρια Εταιρεία θα τηρήσει αρχείο με τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών (Διεύθυνση IP του χρήστη και περιεχόμενο προσωποποιημένου μηνύματος ή/και φωτογραφίας που υποβάλλεται από το χρήστη) τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της λειτουργίας της Εφαρμογής και του ελέγχου συμμόρφωσης του χρήστη με τους παρόντες όρους χρήσης και την αποφυγή παραβίασης των συστημάτων της Εφαρμογής.

Η επεξεργασία των ως άνω προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Εφαρμογής γίνεται βάσει του εννόμου συμφέροντος της Διοργανώτριας ως Υπευθύνου Επεξεργασίας για την πραγματοποίηση της Ενέργειας, καθώς και για σκοπούς συμμόρφωσης με τις έννομες υποχρεώσεις της Διοργανώτριας αλλά και προάσπισης των εννόμων συμφερόντων και δικαιωμάτων της εάν παραστεί ανάγκη.

Η Διοργανώτρια διατηρεί τα αρχεία με τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των προσώπων που κάνουν χρήση της Εφαρμογής, είτε με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού είτε κατόπιν πρόσβασης στην Εφαρμογή μετά από πρόσκληση του αρχικού χρήστη. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα είναι τα απολύτως απαραίτητα και πρόσφορα για τους προαναφερθέντες σκοπούς, διατηρούνται δε κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της Ενέργειας. Μετά το πέρας του ως άνω διαστήματος τα πάσης φύσεως προσωπικά δεδομένα των χρηστών που έχουν συλλεγεί μέσω της Εφρμογής καταστρέφονται με ασφάλεια, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Πρόσβαση στα ως άνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της συνεργαζόμενης διαφημιστικής εταιρείας [BOLD OGILVY A.E. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ], η οποία διαχειρίζεται τον ως άνω ιστότοπο για λογαριασμό της Διοργανώτριας («Εκτελούσα την Επεξεργασία»).

Η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των χρηστών αποτελεί αναγκαίο όρο για την πραγματοποίηση της Ενέργειας και τη λειτουργία της Εφαρμογής. Επομένως, εάν οι χρήστες δεν επιθυμούν να τύχουν τα προσωπικά δεδομένα τους της ανωτέρω περιγραφόμενης επεξεργασίας, οφείλουν να μην κάνουν χρήση της Εφαρμογής.

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα και τα δικαιώματα που παρέχονται στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους λαμβάνοντας σχετικό αντίγραφο, να ενημερωθούν, καθώς και να ζητήσουν τη διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εναντιωθούν στην επεξεργασία ή να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων. Παρέχεται επίσης υπό προϋποθέσεις το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και δικαίωμα φορητότητας αυτών.

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχετικά παράπονά τους ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τους στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. (www.dpa.gr)

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η Διοργανώτρια Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.lacta.gr.

Εμπορικά σήματα

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας ετιαρίας.

Επικοινωνία

Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στην Ενέργεια βρίσκονται αναρτημένοι στο site www.lactastories.gr . Για κάθε διευκρίνιση σχετική με την Ενέργεια, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μέσω της σελίδας της Εταιρείας στο Facebook (https://www.facebook.com/Lacta).